Theatr Iolo

Mae Theatr Iolo yn chwilio am aelodau bwrdd anweithredol i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr!

Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol dros bobl ifanc a’u dyfodol yn ogystal â’r theatr, y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn Adnoddau Dynol, Marchnata, Cyfathrebu, Addysg neu Gynhyrchu a Chynllunio Artistig a byddem yn croesawu yn arbennig geisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Cysylltwch â [email protected] am becyn gwybodaeth neu am ragor o wybodaeth. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 1 Hydref

 

www.theatriolo.com