Tafwyl yn galw am bleidleisiau am gyfran o gronfa elusennol Tesco.

Mae Tafwyl yn un o elusennau dewisol Tesco ar gyfer derbyn hwb ariannol trwy eu cynllun cronfa elusennol.

Mae cynllun cymunedol Tesco â Groundwork yn rhoi grantiau o £4,000, £2,000 a £1,000 i brosiectau cymunedol lleol, a godwyd o werthu bagiau siopa mewn siopau Tesco.

Mae tri grŵp ym mhob rhanbarth Tesco ar y rhestr fer i dderbyn y wobr ariannol ac mae Tafwyl yn un bydd yn cael ei ystyried fis Mawrth ac Ebrill.

Mae Tafwyl yn ddigwyddiad cymunedol teuluol am ddim, ac mae’n gymysgedd fywiog o gerddoriaeth, llenyddiaeth, drama, celf, chwaraeon, bwyd a diod. Mae’r digwyddiad yn naw diwrnod i gyd: gyda digwyddiad ymylol a gynhelir ar hyd a lled y ddinas am 7 niwrnod, gan ddod i ben gyda’r prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Cymreig. Mae Tafwyl yn ddathliad hyfryd o’r iaith Gymraeg ac mae’n dangos ein diwylliant ar ei orau! Mae’n rhoi mynediad i bobl o ardaloedd sydd dan anfantais gymdeithasol i fwynhau’r celfyddydau.

Mae’r digwyddiad yn cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n siarad Cymraeg ac yn cynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith. Mae Tafwyl yn gwahodd 2,500 o blant cynradd ac uwchradd Caerdydd i berfformio, llawer o ardaloedd difreintiedig. Mae’r profiad mae’r disgyblion yn ei gael yn Tafwyl yn amhrisiadwy.

Mae modd pleidleisio yn y siopau Tesco isod trwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill gan ddefnyddio tocyn glas, felly edrychwch am flwch tocynnau Tafwyl mewn Tesco yn eich ardal chi!

TREDEGR ST: CF10 1EF
CAPITOL METRO: CF10 2HQ
CARDIFF CITY RD: CF24 3DR
CARDIFF CLIFTON: CF24 1LR
CARDIFF CNTSBURY: CF3 5SQ
CARDIFF PENGAM GREEN: CF24 2HP
CARDIFF ROATH METRO: CF24 3LH
CARDIFF ST MARYS: CF10 1AB
CARDIFF WELLFIELD: CF24 3PJ
SALISBURY RD: CF24 4AD
ST MELLONS: CF3 0EF

TAFWYL.ORG