SWYDD: Prif Swyddog Tafwyl (Cyfnod Mamolaeth)

Cyfnod Mamolaeth – Ebrill 2019 i Fehefin 2020

Cyflog: £30,000-£32,000 yn ddibynnol ar brofiad
Gwyl flynddol yr elusen Menter Caerdydd i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl. Bydd yr wyl yn cael ei gynnal ar benwythnos 22-23 o Fehefin 2019 (Dyddiadau 2020 i’w cadarnhau).

Dyma gyfle cyffrous i rhywun a diddordeb brwd yn y celfyddydau I arwain ar drefniadau Tafwyl am flwyddyn. Gyda threfniadau Tafwyl 2019 eisioes ar y gweill mae Menter Caerdydd yn chwilio am unigolyn profiadol, brwdfrydig a deinamig i chwarae rol unigryw wrth arwain trefniadau 2019 a chreu cynnwys o’r newydd ar gyfer TAfwyl 2020, yn ystod cyfnod mamoaeth y trefnydd presennol.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn dod a phrofiadau blaenorol a syniadau newydd ac arloesol, ac yn meddu ar sgiliau creadigol cryf ac angerdd i barhau i ddatblygu Tafwyl, gyda chefnogaeth tim Menter Caerdydd.

Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

 Am ffurflen gais a/neu sgwrs pellach ebostiwch: [email protected]

 Dyddiad Cau: Dydd Llun 18fed o Chwefror am 12pm
Cyfweliadau: Dydd Iau a Dydd Gwener 21ain a 22ain o Chwefror 2019