Tiwtor Actio/Perfformio

Cymorth i unigolion sy’n cynnig am golegau drama/ monologau ar gyfer Eisteddfodau neu actio’n gyffredinol. Cysylltwch â Dyfed Cynan 07429 147098 [email protected]

  • Tiwtor Actio/Perfformio

Gwersi Piano, Canu Theori

Gwersi cerdd brwdfrydig a hwyl yn Grangetown gan athrawes â 15 mlynedd o brofiad. Lisa Angharad [email protected] 07891432864

  • Gwersi Piano, Canu Theori

Tiwtor Cymraeg

Athrawes uwchradd profiadol yn cynnig gwersi Cymraeg ail iaith CA3, TGau neu Lefel A/Cymraeg i Oedolion Cysylltwch a [email protected] 0787766545

  • Tiwtor Cymraeg

Tiwtor Cerddoriaeth Profiadol

Gwersi Piano gradd 1-8, Gwersi Theori gradd 1-8. Tiwtora TGAU, AS a Lefel A Cerddoriaeth

Tiwtor profiadol

Gwersi ieithoedd ac offerynol ar gael yn ardal Llandaf (plant ac oedolion, unigolion a grwpiau, dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg).

Tiwtor

Tiwtor Cymraeg a phynciau eraill CA3/4/5 (Athro Cymraeg)

Dysgu Cymraeg Caerdydd

Rydym yn cynnig cyrsiau ar gyfer dysgwyr ar gyfer bob lefel o Gymraeg, ar gyfer siaradwyr Cmraeg sydd eisiau gwella eu hiaith a chyrsiau Cymraeg yn y Gweithle. Cyrsiau dwys, hamddenol, bloc neu arlein ar gael ar draws Caerdydd. Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr drwy’r flwyddyn i’w helpu ymarfer eu Cymraeg