Waun Ddyfal

Cor Cymysg o bobl ifanc. Croeso cynnes i unrhyw berson ifanc ymuno a’r Cor. Ymarfer bob nos Iau

Cor Caerdydd

un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru. Ymarfer bob nos Fercher am 8pm yng Nghapel Wesley, Cowbridge Road East. Ar gael bar gyfer cyngherddau, priodasau a digwyddiadau arbennig

Bechgyn Bro Taf

Rhaglen gerddorol amrywiol a diddorol; ar gael i berfformio mewn cyngherddau, croeso i aelodau newydd, ymarfereion am 7.30pm bob nos Sul yn Nhreganna