Rhoi llais i bobl ifanc Caerdydd

Wyt ti rhwng 16-25 ac a diddordeb gweld a defnyddio mwy o Gymraeg yng Nghaerdydd?

Rydym yn awyddus i sefydlu fforwm i bobl ifanc drafod materion sydd yn ymwneud a’r Gymraeg yn y ddinas.

Croeso I bawb ddod i’r Hen Lyfrgell rhwng 4pm a 6pm, Nos Iau, Chwefror 21 am sgwrs (a pizza!!)

Cysylltwch ag [email protected] am fwy o wybodaeth ac i gadarnhau eich bod chi’n dod!