Yoga Bwmp Babi

6 Wythnos Nos Fawrth 11th June - 16th July 7:30 pm - 8:30 pm Neuadd St Paul's, Grangetown

£36.00

Cwrs 6 wythnos cyfeillgar a chroesawgar o dan arweinniad Tara Bethan, a fydd yn eich arwain drwy amryw o symudiadau ac ymarferion ymlacio ac anadlu ac yn eich cyflwyno i fuddion yoga yn ystod beichiogrwydd.

Mae’r cwrs yn gyfle gwych i gwrdd â mamau eraill  a bydd cyfle ym mhob dosbarth i gymdeithasu ac i rannu cyngor ar wahanol agweddau o fywyd a beichiogrwydd.

Mae’r sesiynau yn addas i bawb o 12 wythnos ymlaen. Trafodwch eich bwriad i fynychu’r dosbarth gyda’ch bydwraig neu’ch meddyg a plis nodwch unrhyw faterion meddygol i’w hystyried wrth i chi ymarfer yoga yn ystod y sesiwn gyntaf.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]