Y Gerddorfa Ukulele

Addas ar gyfer 16+ 10 wythnos Nos Fercher (onibai am y sesiwn olaf, fydd ar nos Iau 05.12.19) 25th September - 5th December 7:00 pm - 9:00 pm Chapter, Heol y Farchnad, Treganna

£72.00

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd

Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor.

Cwrs 10 wythnos yn dechrau Nos Fercher,  Medi 25ain // 7:00 – 9:00yh // Chapter, Treganna

(Bydd dim sesiwn yn ystod Hanner Tymor yr Hydref : 30/10/19; a bydd sesiwn olaf y tymor ar nos Iau, 05.12.19)

Croeso mawr i bawb o’r dysgwyr tymor diwethaf hefyd.

Ni fydd tymor newydd yn dechrau ar gyfer y Dechreuwyr am y tro. 

(cliciwch YMA i wybod mwy am y Gerddorfa)

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]