Y Gerddorfa Ukulele

Addas ar gyfer 16+ 10 wythnos Nos Fercher 15th May - 24th July 7:00 pm - 9:00 pm Chapter, Heol y Farchnad, Treganna

£80.00

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd

Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor.

Cwrs 10 wythnos yn dechrau Nos Fercher,  Mai 15fed // 7:00 – 9:00pm // Chapter, Treganna

 

Croeso mawr i bawb o’r dysgwyr tymor diwethaf hefyd.

Ni fydd tymor newydd yn cychwyn ar gyfer y Dechreuwyr tan yr Haf. 

neu cysylltwch â [email protected]