Splash a Chân

6 wythnos Dydd Iau 14th November - 19th December 11:00 am - 12:00 pm Hyb STAR, Sblot

£36.00

Cyfle i’ch babi ddod i arfer yn y pwll wrth fwynhau sesiynau canu a chwarae llawn hwyl a chymdeithasu. Dan arweiniad Catherine Gent o Halibalw

Cewch fynediad i’r pwll o 11am, gyda’r sesiwn ei hun yn dechrau am 11:15am.

Addas ar gyfer babis sydd eisioes wedi cael eu pigiadau i gyd. Rydym yn argymell eich bod yn darparu gwisg nofio ‘wetsuit’ i’ch babi gan all tymheredd y dŵr amrywio o wythnos i wythnos mewn tywydd oer.

(Plis nodwch nid cwrs o wersi nofio yw hwn)

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]