Splash a Chân

Addas ar gyfer 0-12 mis oed a'u rhieni 6 wythnos Dydd Iau 19th September - 24th October 11:00 am - 12:00 pm Hyb STAR, Sblot

£36.00

Cyfle i’ch babi ddod i arfer yn y pwll wrth fwynhau sesiynau canu a chwarae llawn hwyl a chymdeithasu. Perffaith ar gyfer babis 0-12 mis oed.

Arweinir y sesiynau gan Catherine Gent o gwmni Halibalw

(Plis nodwch nid cwrs gwersi nofio yw hwn)

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]