SEMINAR LLES

Addas ar gyfer rhieni disgyblion ysgol uwchradd Nos Fercher 20th March - 20th March 6:00 pm - 7:30 pm Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, CF10 1BH

£10.00

Seminar arbennig ar gyfer rhieni disgyblion sy’n astudio ar gyfer arholiadau i ddysgu technegau i gefnogi eich plant er mwyn eu helpu ymdopi â straen a heriau bywyd a sicrhau eu lles a iechyd meddwl. Cynhelir y gweithdy gan Andrew Tamplin  o Canna Consulting  sydd wedi goroesi chwalfa feddyliol wedi blynyddoedd o straen gor-weithio. Mae erbyn hyn wedi sefydlu busnes hynod lwyddiannus yn cynnal gweithdai a seminarau ar hyd y wlad er mwyn helpu eraill sut i ymdopi gyda phwysau a heriau bywyd.

I archebu lle mewngofnodwch neu cofrestrwch yma.  Yna bydd modd i chi archebu lle nôl ar y dudalen hon.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]