PILATES gyda Mari-Wyn

Addas ar gyfer 16+ 10 Wythnos Dydd Mawrth 10th September - 19th November 7:30 pm - 8:30 pm Campfa Iechyd da, Treganna

£50.00

Bloc newydd o Pilates gyda Mari-Wyn yng Nghampfa Iechyd Da, Treganna.

Dosbarthiadau ymarfer  dwysedd-isel, sy’n anelu at gryfhau cryfder craidd, osgo, ac hyblygrwydd. Addas ar gyfer pob gallu.

Dechrau Nos Fawrth 10fed o Fedi, bob nos Fawrth am 10 wythnos.

(DIM SESIWN 15/10/19)

19:30 – 20:30

 

 

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]