Penwythnos Teulu Llangrannog

Addas ar gyfer Teulu 3 diwrnod 12th April - 14th April Gwersyll yr Urdd Llangrannog

£50.00

Penwythnos o weithgareddau, cymdeithasu ac ymlacio i’r Teulu cyfan yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Bydd arlwy o weithgareddau amrywiol wedi eu trefnu ar eich cyfer, a cewch gymryd rhan mewn cyn gymaint (neu leied) ohonynt ac yr hoffwch! Esiampl o’r Amserlen:

Gwener: Pwll ar Agor / Swper / Sioe Mewn Cymeriad – Barti Ddu

Sadwrn: Brecwast / Gweithgareddau  / Cinio / Taith Gerdded i’r Traeth neu Gweithgareddau / Pwll ar Agor / Swper / Twmpath

Sul: Brecwast / Helfa Wyau Pasg / Gweithgareddau / Cinio

Cost (i gynnwys llety, gweithgareddau a bwyd)

Oedolion: £145

Plant 8 oed a throsodd: £120

Plant 4-7 oed: £90

Plant 2-3 oed: £55

Plant 0-2 oed: £15

Blaendal o £50 y teulu yn unig yn daladwy wrth archebu

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]