Penwythnos Teulu Llangrannog 2020

Addas ar gyfer Teulu 3rd April - 5th April Gwersyll Yr Urdd, Llangrannog

£50.00

Penwythnos i’r teulu llawn antur, gweithgareddau, cymdeithasu a lot fawr o hwyl!

Bydd dim trafferth plesio pawb gydag amrywiaeth mor eang o weithgareddau i roi tro arnynt: sgîo, merlota, cwadfeicio, dringo, nofio, saethyddiaeth, cwrs rhaffau uchel, adloniant nôs a mwy!

Mae’r prisiau isod yn cynnwys llety, bwyd a diod (3 x pryd y dydd a byrbrydau), holl weithgareddau ac adloniant nôs. Archebwch nawr am flaendal o ddim ond £50 y teulu

Oedolyn: £150

8+ oed: £120

4 – 7 oed: £90

2 – 3 oed: £30

0 – 1 oed: £15

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]