Gweithdy Origami (7-12 oed)

Addas ar gyfer 7-12 oed 2 awr Dydd Mercher 30th October 1:30 pm - 3:30 pm Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd. CF10 1BH.

£8.00

I gyd-fynd gyda Chwpan Rygbi’r Byd 2019, bydd y gweithdy hwn yn gyfle i ddysgu crefft Siapaneaidd draddodiadol, trwy gyfrwng y Gymraeg. Sesiwn creadigol ac ymlaciol, a ffordd dda o hybu meddwlgarwch trwy greu.

Pris yn cynnwys gweithdy ac adnoddau.

Tiwtor: Michael Goode

 

*Bydd Gweithdy Coginio Sushi (£10) yn cael ei gynnal yn y bore, gyda chynnig arbennig o fynychu y ddau weithdy am bris gostynedig o £15. Nodwch, os gwelwch yn dda, bod croeso i blant aros gyda ni rhwng y ddau weithdy, ond bydd angen dod a bocs bwyd gyda nhw ar gyfer yr egwyl.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]