GWEITHDY LLES a MEDDWLGARWCH

Addas ar gyfer Bl 10 - 13 2 awr Nos Iau 21st March - 21st March 5:30 pm - 7:30 pm Yr Hen Lyfrgell

£10.00

Gweithdy arbennig ar gyfer disgyblion ysgol er mwyn trafod a dysgu am ffyrdd o ymdopi â phwysau adolygu ac arholiadau a sut i wynebu holl heriau bywyd. Mae’r gweithdy yn cael ei gynnal gan Andrew Tamplin o Canna Consulting  sydd wedi goroesi chwalfa feddyliol ei hun wedi blynyddoedd o straen gor-weithio. Mae erbyn hyn wedi sefydlu busnes hynod lwyddiannus yn cynnal gweithdai a seminarau ar hyd y wlad er mwyn helpu eraill sut i ymdopi gyda phwysau a heriau bywyd.

Byddwn yn darparu pizza yn rhan o’r pris ar ddechrau’r seminar.

I archebu lle mewngofnodwch neu cofrestrwch yma.  Yna bydd modd i chi archebu lle nôl ar y dudalen hon.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]