Gweithdy Gwanwyn RSPB

Addas ar gyfer Dosbarth Derbyn - Bl 2 90 mun Dydd Mawrth 23rd April - 23rd April 2:00 pm - 3:30 pm Cwrdd yn maes parcio Caeau Pontcanna, Fields Park Rd, CF11 9JP

Dewch i ymuno gyda Sarah o’r RSPB i fynd am dro o gwmpas Caeau Pontcanna i edrych am arwyddion a synau y Gwanwyn a chael cyfle i wneud helfa trychfilod! Mae’r gweithdy am ddim ond bydd cyfle i brynu bathodyn gan roi cyfraniad i’r RSPB ar y diwrnod.

I archebu eich lle ebostiwch [email protected]

NODER: Gofynnir i oedolion ddod gyda’i plant ar y gweithdy hwn.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]