Gweithdy Coginio: SUSHI (7-12 oed)

Addas ar gyfer 7-12 oed 2 awr Dydd Mercher 30th October 10:30 am - 12:30 pm Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd. CF10 1BH.

£10.00

Gweithdy arbennig i gyd-fynd gyda Chwpan Rygbi’r Byd yn Siapan, yn dysgu sut i goginio a pharatoi pryd Siapaneaidd traddodiadol.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn coginio Sushi Maki llysieuol i fynd adref gyda ni. Perffaith fel snac iachus a blasus ar gyfer y bocs bwyd!

COFIWCH roi gwybod am unrhyw anghenion bwyd ymlaen llaw, a dod a bocs addas gyda chi i gludo’r sushi yn ol adref ar y diwedd.

Pris i gynnwys yr holl gynhwysion, tystysgrif a mat sushi i fynd adref gyda chi.

Tiwtor: Georgia Lewis

 

*Gw. hefyd y Gweithdy Origami (£8) sydd i ddilyn yn y prynhawn. Bydd cyfle i aros ymlaen ar gyfer y ddau weithdy, ac gallwch fynychu y ddau weithdy am bris gostynedig o £15. Nodwch, os gwelwch yn dda, bod croeso mawr i unrhyw un aros rhwng y ddau weithdy, ond bydd angen dod a bocs bwyd gyda nhw ar gyfer yr egwyl.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]