Gweithdy Celf

Addas ar gyfer Bl 4 - 6 Prynhawn Dydd Iau 28th February - 28th February 1:00 pm - 4:00 pm Yr Hen Lyfrgell, CF10 1BH

£15.00

Bydd yr artist lleol Michael Goode yn cynnal gweithdy celf i greu nifer o gennin, dreigiau, cennin pedr i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Gan ddefnyddio helyg, papur tissue, tecstiliau a deunyddiau ail-gylchu mewn gweithdy 3 awr.

I archebu lle mewngofnodwch neu cliciwch yma i greu cyfrif newydd.

 

 

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]