FFIT ‘da RHODD

Addas ar gyfer 16+ 4 wythnos Dydd Llun 12th 11 - 3rd 12 7:30 pm - 8:00 pm Pro Fitness Gym, Heol Penarth CF11 8EQ

£26.00

Ffitrwydd Gaeaf Menter Caerdydd

Da ni ddim yn rhai i cuddio mewn yn ystod y nosweithiau oer a tywyll gaeaf ‘ma! No way.

Felly, dyma dosbarth newydd sbon ARALL i ychwanegu at ein dosbarthiadau ffitrwydd wythnosol yng Nghaerdydd.

 

FFIT ‘da RHODD ( fel HIIT, ond dim rili! )

Dyddiad : Bob Nos Lun ( cychwyn 12fed o Dachwedd )

Amser: 7:30 – 8:15

Lleoliad : Campfa Pro Fitness, Heol Penarth CF11 8EQ

Pris : £26 ( cwrs blasu 4 wythnos )

Mae Rhodd Hughes yn hyfforddwraig ffitrwydd yma yng Nghaerdydd. Rydym yn edrych mlaen mas draw mynychu dosbarth ffitrwydd newydd Rhodd yn Pro Fitness. 45 munud o waith caled ar ddechrau’r wythnos…pa ffordd well i orffen Dydd Llun diflas?

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]