FFIT ‘da RHODD

Addas ar gyfer 16+ 6 wythnos Dydd Llun 1st April - 20th May 7:30 pm - 8:15 pm Pro Fitness Gym, Heol Penarth CF11 8EQ

£36.00

Ffitrwydd Gwanwyn Menter Caerdydd

 

Gyda llwyddiant y dosbarth ffitrwydd newydd cyffrous ma’, mi fydd y sesiynnau yn parhau i fod yn rhan o ddosbarthiadau ffitrwydd wythnosol Menter Caerdydd yng Nghaerdydd.

 

FFIT ‘da RHODD ( bach o HIIT a bach o circuits! )

Dyddiad : Bob Nos Lun ( cychwyn 1af  o Ebrill )

Amser: 7:30 – 8:15

Lleoliad : Campfa Pro Fitness, Heol Penarth CF11 8EQ

Pris : £36 ( 6 wythnos – DIM sesiwn Gwyl Banc 22ain Ebrill na 6ed o Fai)

Mae Rhodd Hughes yn hyfforddwraig ffitrwydd yma yng Nghaerdydd. Byddwch yn barod i weithio yn galed am 45 munud…pa ffordd well i orffen Dydd Llun!?

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]