FFIT ‘da RHODD

Addas ar gyfer 16+ 10 wythnos Dydd Llun 7th January - 18th March 7:30 pm - 8:15 pm Pro Fitness Gym, Heol Penarth CF11 8EQ

£60.00

Ffitrwydd Gwanwyn Menter Caerdydd

Da ni ddim yn rhai i cuddio mewn yn ystod y nosweithiau oer a tywyll gaeaf ‘ma! No way.

Gyda llwyddiant y cwrs blasu 4 wythnos mis Rhagfyr, mi fydd y dosbarth newydd yma yn parhau i fod yn rhan o ddosbarthiadau ffitrwydd wythnosol yng Nghaerdydd.

 

FFIT ‘da RHODD ( bach o HIIT a bach o circuits! )

Dyddiad : Bob Nos Lun ( cychwyn 7fed o Ionawr )

Amser: 7:30 – 8:15

Lleoliad : Campfa Pro Fitness, Heol Penarth CF11 8EQ

Pris : £60 ( 10 wythnos – DIM sesiwn Chwefror 25ain – Hanner Tymor)

Mae Rhodd Hughes yn hyfforddwraig ffitrwydd yma yng Nghaerdydd. Rydym yn edrych mlaen mas draw mynychu dosbarth ffitrwydd newydd Rhodd yn Pro Fitness. 45 munud o waith caled ar ddechrau’r wythnos…pa ffordd well i orffen Dydd Llun diflas?

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]