FFIT ‘da RHODD

Addas ar gyfer 16+ 8 wythnos Dydd Llun 4th June - 29th July 7:30 pm - 8:15 pm Pro Fitness Gym, Heol Penarth CF11 8EQ

£48.00

FFIT ‘da RHODD ( bach o HIIT a bach o circuits! )

Dyddiad : Bob Nos Lun ( cychwyn 3ydd o Fehefin )

Amser: 7:30 – 8:15

Lleoliad : Campfa Pro Fitness, Heol Penarth CF11 8EQ

Pris : £48 ( 8 wythnos – DIM Dydd Llun 1af o Orffennaf)

Mae Rhodd Hughes yn hyfforddwraig ffitrwydd yma yng Nghaerdydd. Byddwch yn barod i weithio yn galed am 45 munud…pa ffordd well i orffen Dydd Llun!?

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]