Dygwyl Y Meirw (Dangosiad 14:00)

Addas ar gyfer Plant 4 -12 oed a teuluoedd 11:00 (45 munud o sioe + 45 munud o weithdy) Dydd Llun 28th October - 28th October 2:00 pm - 4:00 pm Neuadd Llanofer, Romilly Rd, Cardiff, CF5 1FH

£4.00

SIOE DYMHOROL GAN GWMNI PYPEDAU ‘SEREN DDU A MWNCI’

Gan Angela Roberts

Tydy Taid ddim yma mwyach – ond yng nghistiau’r atig. Mae straeon Taid yn disgwyl i gwen eu darganfod…

Dathliad o chwedlau yr hen geltiaid gyda chymorth cymeriadau ‘Bwci-Bo’ cymreig fel yr Hwch Ddu Gota, Y Ladi Wen a Jac Y Lantarn. Pypedau, Actorion, triciau, miwsig, cysgodion…

DEWCH I’R SIOE MEWN GWISG CALANGAEAF! ADDAS I BLANT 4-12 A’U TEULUOEDD. CYNLLUNIAU GWERSI AR GAEL I YSGOLION

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]