Cynganeddu : Ymarfer Y Grefft (Canolradd)

Addas ar gyfer 16+ 10 wythnos Nos Fawrth (pob pythefnos) 15th October - 3rd March 7:00 pm - 9:00 pm Cwrt Insole, y Tyllgoed. CF5 2LN

£80.00

Ydych chi eisoes wedi cwblhau y cwrs i ddechreuwyr, yn gallu cynganeddu, ond yn barod i fynd cam ymhellach?  Os felly, dyma’r cwrs i chi.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i’r rhai sydd eisoes yn gyfarwydd  â’r grefft o gynganeddu, i’w hymarfer ymhellach mewn arddull hwyliog.

Cwrs 10 sesiwn, gyda’r sesiynau yn cael eu cynnal pob pythefnos, o fis Hydref 2019 hyd at ddechrau Mawrth 2020. (Bydd Eisteddfod farddol i ddilyn, ddiwedd Mawrth 2020.)

Tiwtor: ARON PRITCHARD.

** SYLWER: Mae lleoliad y dosbarth hwn bellach wedi newid i GWRT INSOLE, Y TYLLGOED. **

 


Mae’r cwrs yn rhan o Ysgol Farddol Menter Caerdydd. Gw. hefyd:

Cynganeddu: Adnabod Y Grefft (Dechreuwyr) 

Cynganeddu: Meistroli’r Grefft (Uwch) 

 

Dyddiadau Ysgol Farddol 2019-20

15fed o Hydref, 2019

29ain o Hydref, 2019

12fed o Dachwedd, 2019

26ain o Dachwedd, 2019

10fed o Ragfyr, 2019

(Egwyl dros y Nadolig)

7fed o Ionawr, 2020

21ain o Ionawr, 2020

4ydd o Chwefror, 2020

18fed o Chwefror, 2020

3ydd o Fawrth, 2020

+ Eisteddfod yr Ysgol Farddol cyn diwedd Mawrth.

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]