Cynganeddu : Meistroli’r Grefft (Uwch)

Addas ar gyfer 16+ 10 wythnos Nos Fawrth (pob pythefnos) 15th October - 3rd March 7:00 pm - 9:00 pm Chapter, Treganna. CF5 1QE.

£80.00

Ydych chi’n gynganeddwr crefftus, profiadol, ond yn barod i wthio’ch hun gam ymhellach?  Os felly, dyma’r cwrs i chi.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i’r rhai sydd eisoes yn gyfarwydd  â’r grefft o gynganeddu, i’w hymarfer ymhellach mewn arddull hwyliog.

Cwrs 10 sesiwn, gyda’r sesiynau yn cael eu cynnal pob pythefnos, o fis Hydref 2019 hyd at ddechrau Mawrth 2020. (Bydd Eisteddfod farddol i ddilyn, ddiwedd Mawrth 2020.)

Tiwtor: GRUFFUDD OWEN. (Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018; un o drefnwyr Bragdy’r Beirdd yng Nghaerdydd; a Bardd Plant Cymru 2019-21 )

 


Mae’r cwrs yn rhan o Ysgol Farddol Menter Caerdydd. Gw. hefyd:

Cynganeddu: Adnabod Y Grefft (Dechreuwyr) 

Cynganeddu: Ymarfer y Grefft (Canolradd) 

 

Dyddiadau Ysgol Farddol 2019-20

15fed o Hydref, 2019

29ain o Hydref, 2019

12fed o Dachwedd, 2019

26ain o Dachwedd, 2019

10fed o Ragfyr, 2019

(Egwyl dros y Nadolig)

7fed o Ionawr, 2020

21ain o Ionawr, 2020

4ydd o Chwefror, 2020

18fed o Chwefror, 2020

3ydd o Fawrth, 2020

+ Eisteddfod yr Ysgol Farddol cyn diwedd Mawrth.

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]