Cynganeddu : Adnabod Y Grefft (Dechreuwyr)

Addas ar gyfer 16+ 10 wythnos Nos Fawrth (pob pythefnos) 15th October - 3rd March 7:00 pm - 9:00 pm Cwrt Insole, Llandaf. CF5 2LN

£80.00

Ydych chi’n barod am her newydd, yn ymddiddori yn yr Iaith Gymraeg a’i Llên, ac yn awyddus i ddysgu crefft sydd yn unigryw i Gymru? Os felly, dyma’r cwrs i chi.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod y grefft o gynganeddu, a’ch rhoi ar ben ffordd wrth ddod i’r afael â hi. Ar ddiwedd y cwrs byddech yn gallu adnabod a dadansoddi’r prif fathau o gynghanedd, a llunio cynganeddion syml.

Cwrs 10 sesiwn, gyda’r sesiynau yn cael eu cynnal pob pythefnos, o fis Hydref 2019 hyd at ddechrau Mawrth 2020. (Bydd Eisteddfod farddol i ddilyn, ddiwedd Mawrth 2020.)

Tiwtor: DR EMYR DAVIES. (Swyddog Arholiadau Cymraeg i oedolion, CBAC.)

*Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr Cymraeg profiadol, ac yn gyfle gwych i bawb ddod i adnabod yr iaith yn well.


Mae’r cwrs yn rhan o Ysgol Farddol Menter Caerdydd. Gw. hefyd:

Cynganeddu: Ymarfer Y Grefft (Canolradd) 

Cynganeddu: Meistroli’r Grefft (Uwch) 

 

Dyddiadau Ysgol Farddol 2019-20

15fed o Hydref, 2019

29ain o Hydref, 2019

12fed o Dachwedd, 2019

26ail o Dachwedd, 2019

10fed o Ragfyr, 2019

(Egwyl dros y Nadolig)

7fed o Ionawr, 2020

21ain o Ionawr, 2020

4ydd o Chwefror, 2020

18fed o Chwefror, 2020

3ydd o Fawrth, 2020

+ Eisteddfod yr Ysgol Farddol cyn diwedd Mawrth.

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]