Cwrs Cymorth Cyntaf

1 dydd Dydd Mawrth 30th April - 30th April 9:30 am - 3:30 pm Yr Hen Lyfrgell

£75.00

Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Cwrs diwrnod delfrydol i unigolion sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol o Gymorth Cyntaf.

Byddwch yn dysgu sut i drin ac ymateb i ddamweiniau ac anafiadau cyffredin. 

Ar orffen y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif  a chymhwyster Cymorth Cyntaf Lefel 2 a fydd yn ddilys am 3 mlynedd.

Cynhelir y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn Yr Hen Lyfrgell gan Proactive First Aid.

i archebu lle cysylltwch a [email protected]

 

 

 

 

 

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]