Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Cwrs Diwrnod Dydd Llun 14th November - 14th November 9:00 am - 3:30 pm Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais. CF10 1 BH.
Cwrs Cymorth Cyntaf Brys Lefel 2
Dydd Llun yr 2ail o Ragfyr 2019  9am-3.30pm
Cwrs diwrnod delfrydol i unigolion sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol o Gymorth Cyntaf.Byddwch yn dysgu sut i drin ac ymateb i ddamweiniau ac anafiadau cyffredin.
Ar orffen y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif  a chymhwyster Cymorth Cyntaf Lefel 2 a fydd yn ddilys am 3 mlynedd.
Cynhelir y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn Yr Hen Lyfrgell gan Proactive First Aid.
£70 y pen
I archebu lle – cysylltwch â [email protected]

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]