Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

1st January
Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle Lefel 2
Dydd Llun y 30ain o Fedi 2019  9am-3.30pm
Cwrs diwrnod delfrydol i unigolion sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol o Gymorth Cyntaf.Byddwch yn dysgu sut i drin ac ymateb i ddamweiniau ac anafiadau cyffredin.
Ar orffen y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif  a chymhwyster Cymorth Cyntaf Lefel 2 a fydd yn ddilys am 3 mlynedd.
Cynhelir y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn Yr Hen Lyfrgell gan Proactive First Aid.
£70 y pen
I archebu lle – cysylltwch â [email protected]