Clwb Ioga, Bl.3-6. (Tachwedd ’19)

Addas ar gyfer Bl 3 - 6 6 wythnos Dydd Iau 7th November - 12th December 4:10 pm - 5:10 pm Canolfan Hamdden Llanisien

£37.50

Dilyn y llwyddiant yn y Clwb Ioga am y tymor gyntaf, mae’r clwb am barhau am tymor arall.  Dewch draw i gael blas ar Ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant.

Tiwtor: Eva Huw

Mae gan Eva dros 20 mlynedd o brofiad o ymarfer ioga gan gynnwys Iyengar, Satyanda a Kundalini sy’n dangos dealltwriaeth ddofn o’i sylfeini. Mae gan Eva angerdd i addysgu ioga i blant – gan gynnwys ei mab 9 oed! Mae ei hagwedd yn un sy’n anelu i rhoi cyfle i blant i fwynhau amgylchedd nad sy’n gystadleuol lle gallant ymlacio, gwella eu osgo, cynyddu eu gallu canolbwyntio a dysgu am hunanymwybyddiaeth meddyliol a chorfforol. Mae’n annog plant i brofi manteision ioga iddynt hwy eu hunan.

I archebu lle mae rhaid mewngofnodi / creu cyfrif yn gyntaf ac wedyn fydd yr opsiwn i ‘ARCHEBU’ ar gael.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]