Clwb Nofio’r Dwyrain (Gwanwyn’19)

Addas ar gyfer Cynradd 12 wythnos Nos Iau 17th January - 11th April 5:45 pm - 7:15 pm Canolfan Hamdden y Dwyrain, Llanrhymni. CF3 4DN.

£73.30

Cwrs Nofio gyda tiwtoriaid cymwys a phrofiadol o Adran Chwaraeon yr Urdd, gan ddilyn canllawiau cwrs Aqua Passport.
17:45-18:15 : Ton 1
18:15-18:45 : Ton 2
18:45-19:15 : Ton 3

Cychwyn: 17/01/19
Hanner tymor: 28/02/19
Diwedd: 11/04/19

*Mae Rhestr aros i aelodau newydd – cysylltwch dros e-bost gyda unrhyw ymholiadau, os gwelwch yn dda.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888