Clwb Meddwlgarwch, Bl 3-6 (Medi ’19)

Addas ar gyfer Bl 3 - 6 5 wythnos Dydd Iau 12th September - 10th October 4:00 pm - 5:00 pm Cwrt Insole, Heol Tyllgoed, CF5 2LN

£31.25

Clwb Meddwlgarwch newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar y clwb Meddwlgarwch gyda thiwtor profiadol sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhoi cyfle i ymlacio ar ol diwrnod hir yn yr ysgol.

Tiwtor: Siwan Reynolds

Newidiwyd bywyd Siwan wrth iddi ddarganfod pwysigrwydd Meddwlgarwch i’r orau. Mae’r sesiynau Meddwlgarwch yn gyfle gwych i ddysgu o oedran ifanc sut i ymdopi hefo sawl sefyllfa / emosiwn newydd mewn gofod saf. Rhowch eich bag ysgol i lawr a pwysau y diwrnod yn ystod y sesiynau llawn llonyddwch hyn.

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]