Clwb Ioga, Bl.3-6. (Medi ’19)

Addas ar gyfer Bl 3 - 6 7 wythnos Dydd Iau 12th September - 24th October 4:10 pm - 5:10 pm Canolfan Hamdden Llanisien

£31.25

Clwb Ioga newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant gan yn aml greu sesiynau sy’n thema benodol.

 

Tiwtor: Eva Huw

Mae gan Eva dros 20 mlynedd o brofiad o ymarfer ioga gan gynnwys Iyengar, Satyanda a Kundalini sy’n dangos dealltwriaeth ddofn o’i sylfeini. Mae gan Eva angerdd i addysgu ioga i blant – gan gynnwys ei mab 9 oed! Mae ei hagwedd yn un sy’n anelu i rhoi cyfle i blant i fwynhau amgylchedd nad sy’n gystadleuol lle gallant ymlacio, gwella eu osgo, cynyddu eu gallu canolbwyntio a dysgu am hunanymwybyddiaeth meddyliol a chorfforol. Mae’n annog plant i brofi manteision ioga iddynt hwy eu hunan.

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]