Clwb Drama YHL (Haf ’19)

Addas ar gyfer Bl 3 - 6 11 Sesiwn Sadwrn 27th April - 22nd June Yr Hen Lyfrgell

£48.00

Clwb Drama i blant ddysgu sgiliau actio, drama a pherfformio gyda Trystan Ap Owen a Rhianna Loren.

Dechrau: 27/04/19

Hanner tymor (dim sesiwn) : 01/06/19

Diwedd Tymor : 22/06/19

Bydd y sesiynau yn gorffen gyda’r perfformiad yn Tafwyl ar yr 22ain o Fehefin gan bod cynifer o sesiynau ychwanegol yn ystod mis Mai.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888 neu cysylltwch â [email protected]