Clwb Drama Bach y Dre (Gwanwyn’19)

Addas ar gyfer Derbyn - Bl.2 12 wythnos Dydd Sadwrn 12th January - 6th April 10:15 am - 11:15 am Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes. CF10 1BH.

£48.00

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren ac Abi Johnson.

Dechrau: 12/01/19

Hanner tymor (dim sesiwn) : 23/02/19

Diwedd Tymor : 06/04/19

I ddarganfod mwy, ffoniwch 029 2068 9888 neu cysylltwch â [email protected]