Drama Bach y Dre: Derbyn – Bl.2 (Medi ’19)

Addas ar gyfer Derbyn - Bl.2 5 sesiwn Bore Sadwrn 21st September - 19th October 10:45 am - 11:45 am Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

£30.00

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren ac Abi Johns.

Dechrau: 21/09/19

Diwedd Tymor : 19/10/19

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]