Clwb Dawns, Bl.3-6. (Medi ’19)

Addas ar gyfer Bl 3 - 6 6 wythnos Dydd Mawrth 10th September - 22nd October 4:00 pm - 5:00 pm Canolfan Gymunedol Penylan, CF23 5HW

£36.00

Clwb Dawns newydd sbon i blant blynyddoedd 3-6. Dewch draw i gael blas ar wahanol dechnegau dawnsio gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad, ac yn ffordd wych o gadw’n heini!

 

Tiwtor: Elan Isaac

 

 

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]