Clwb Cyfarwyddo Bl. 5+6 (Medi ’19)

Addas ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 5 weeks 23rd September - 21st October 3:45 pm - 4:45 pm Ysgol Y Berllan Deg, CF23 9LD

£20.00

CLWB NEWYDD AR GYFER BLWYDDYN 5+6 YN YSGOL Y BERLLAN DEG

Dros y pump wythnos fydd eich plentyn yn ddysgu am sgiliau sylfaennol sgriptio wrth i nhw cyd-weithio a wedyn sgwennu sgriptiau unigol. Fydd Abi yn ddysgu eich plentyn am y proses o ddod a’r sgriptiau yma ar ei thraed a cael y siawns i cyfarwyddo’r gwaith maent wedi creu. Cyfle arbennig i gweld sut rydych yn datblygu eich gwaith yn ogystal a paratoi olygfeudd i rhannu hefo eich ffrindiau. Felly os mae eich plentyn yn hoffi sgwennu, rhannu barn a perfformio… pam ddim trio’r clwb newydd hyn?

Tiwtor – Abi Johns

Mae Abi newydd raddio hefo gradd gyntaf mewn Theatr a Drama. Ganddi lawer o brofiad o ysgrifennu sgriptiau yn ogystal â chyfarwyddo oddi ar y cwrs mae hi newydd gwblhau. Yn ogystal, dros y  ddwy flwyddyn dweithaf mae hi wedi cyd-arwain clybiau Dawns a Drama YHL Menter Caerdydd. Parhawyd Abi nawr i ennill profiad yn y byd Theatr a hefyd wrth weithio hefo Menter Caerdydd.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]