Clwb Cyfarwyddo Bl. 5+6 (TACHWEDD ’19)

Addas ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 5 weeks Dydd Llun 11th November - 9th December 3:30 pm - 4:45 pm Ysgol Y Berllan Deg, CF23 9LD

£20.00

CLWB NEWYDD AR GYFER BLWYDDYN 5+6 YN YSGOL Y BERLLAN DEG

Wrth i dymor llwyddiannus dod i ben, rydym yn falch iawn fod y clwb am barhau. Cyfle gwych i’r plant cael awr greadigol ar ôl ysgol o ddysgu am y byd Theatr. O ysgrifennu i berfformio, fydd eich plentyn hefo’r cyfle i rannu barn a chydweithio.

Tiwtor – Abi Johns

Mae Abi newydd raddio hefo gradd gyntaf mewn Theatr a Drama. Ganddi lawer o brofiad o ysgrifennu sgriptiau yn ogystal â chyfarwyddo oddi ar y cwrs mae hi newydd gwblhau. Yn ogystal, dros y  ddwy flwyddyn dweithaf mae hi wedi cyd-arwain clybiau Dawns a Drama YHL Menter Caerdydd. Parhawyd Abi nawr i ennill profiad yn y byd Theatr a hefyd wrth weithio hefo Menter Caerdydd.

Er Gwybodaeth, fydd lluniau o’r plant yn cael ei chymryd yn ystod rhai sesiynau er mwyn gwefannau cymdeithasol a marchnata Menter Caerdydd i hysbysebu’r clwb. Gan archebu lle rydych yn caniatáu Menter Caerdydd yr hawl i wneud hyn os NAD ydych wedi rhoi gwybod i [email protected] i ddweud fel arall. Os oes problem, plîs cysylltwch.

I archebu lle mae rhaid mewngofnodi / creu cyfrif yn gyntaf ac wedyn fydd yr opsiwn i ‘ARCHEBU’ ar gael.

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]