Amser Stori

Addas ar gyfer 0 - 4 oed Wythnosol yn ystod tymor ysgol 1st January

MAE POB SESIWN AM DDIM

Llyfrgell Ganolog                                           Llun: 11.00 – 11.30

Llyfrgell Cathays                                           Llun: 2.15 – 2.45

Llyfrgell Grangetown                                   Mawrth: 11.30 – 12.00

Llyfrgell Yr Eglwys Newydd                       Mawrth: 2.15 – 2.45

Llyfrgell Radur                                              Mercher: 10.30 – 11.00

Llyfrgell Penylan                                           Mercher: 2.15 – 2.45

Llyfrgell Treganna                                        Gwener: 10.30 – 11.00

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920689888 neu cysylltwch â [email protected]