Manon Rees O’Brien

Prif Weithredwr [email protected]

Angharad Thomas

Dirprwy Brif Weithredwr (I ffwrdd ar gyfnod Sabothol) [email protected]

Llinos Williams

Trefnydd Tafwyl (I ffwrdd ar gyfnod Mamolaeth) [email protected]

Aled Wyn Phillips

Swyddog Tafwyl (Cyfnod Mamolaeth) [email protected]

Nia Donnelly

Swyddog Cyllid [email protected]

Leanne Rochefort-Shugar

Rheolwr Swyddfa [email protected]

Sian Davenport

Swyddog Tafwyl ac Hamdden [email protected]

Abi Johns

Swyddog Cynorthwyol [email protected]

Manon Ifan

Swyddog Datblygu Menter Bro Morgannwg [email protected]

Gwenno Roberts

Swyddog Gofal a Theulu [email protected]