Ystafell wely ddwbwl

Ystafell wely ddwbwl ar gael i’w rhentu yn Nhreganna ar gyfer cyfnodau byr – gyda ystafell ‘molchi i chi’ch hun.

 

Perffaith i rywun sy’n chwilio am rhywle i aros yn Nghaerdydd am ychydig wythnosau ar y tro / tra’n gweithio yng Nghaerdydd am gyfnod byr

 

£80 y wythnos yn cynnwys biliau, treth cyngor, dwr, broadband a theledu Virgin Media

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Caryl [email protected] neu 07500873265