Ystafell i’w rhentu

Ystafell sbâr ar Heol Penypeel, Treganna. I rannu gyda dwy ferch proffesiynol- tŶ yn cynnwys gardd hyfryd a lleoliad delfrydol just i ffwrdd o Cowbridge Road East. Yn agos i Chapter ac i Landaf. O fewn pellter cerdded i ganol Caerdydd. Cysylltwch gydag Elain ar 07772279224 am fwy o wybodaeth!