Ystafell i’w rhentu

Ystafell i’w rhentu.

Ystafell ddwbl gyda dodrefn i’w rhentu mewn tŷ yn agos i Barc Fictoria. Rhent £470 y mis yn cynnwys biliau. Cysylltwch a Huw am fanylion ar 07790 527223.