Ystafell Ddwbl i’w rhentu

Ystafell ddwbl ar gael mewn tŷ yng nghanol Canton. £490 y mis gan gynnwys biliau, angen mis o rent o flaen llaw. Ar gael yn syth!!

Cysylltwch gyda Lowri ar 07904041465