Ystafell Ddwbl i rentu

Ystafll Ddwbl i’r rhentu yn Nhreganna.

 

Ystafell i’w rhentu ar Nesta Road, Treganna. Ar gael o ddiwedd mis Ionawr. Mae na ddau berson arall yn byw yn y ty (2 fachgen 27 oed – siaradwyr Cymraeg). Mae’r ty yn cynnwys popeth y byddwch angen, gan gynnwys:

 

Ystafell yn cynnwys gwely (Queen size), cwpwrdd a dodrefn ystafell wely

 

Ystafell ymolchi newydd (wedi’w ailwneud yn 2018)

 

Cegin fawr â phob tecyln ynddo, breakfast bar ac ystafell fwyta

 

Virgin fibre optic a theledu digidol

 

Gardd

 

£400 (gan gynnwys biliau)

 

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch [email protected] neu cysylltwch â Iolo Cheung ar 07789 150 918.