Ty i’w rhentu yn Grangetown

Tŷ braf 3 llofft i’w rhentu yn ardal Grangetown. Lolfa, ystafell fwyta a chegin ar y llawr waelod a thair ystafell wely dwbl ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf.

Gardd gefn braf yn ogystal.

 Y tŷ yn wag o ddodrefn ond yn cynnwys cegin gyflawn.

Lloriau pren drwy’r ty i gyd.

 10 munud ar droed i ganol dre a 10 munud ar droed i’r bae.

 Ar gael o ddechrau Chwefror.

 £925 y mis.

 Cysylltwch â Meic am fwy o fanylion: 07921 648890