Ty i’w rhentu

Tŷ braf i’w rhentu yn ardal Grangetown. Lolfa, ystafell fwyta a cegin ar y llawr waelod a dwy ystafell wely dwbl ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf.

Peth dodrefn ar gael yn y tŷ ond yn hapus i’w symud.

10 munud ar droed i ganol dre a 15 munud ar droed i’r bae.

Ar gael nawr.

£700 y mis.

Cystlltwch â Bethan am fwy o fanylion;

[email protected]

07977461784