Ty i’w rentu, Grangetown

Ty i’w rentu, Grangetown

 

– 2 ystafell wely

– ystafell fyw/fwyta agored

– gardd heulog

– lleoliad cyfleus

– stryd dawel

– digon o le parcio

– heb ddodrefn

 

£795 y mis (heb gynnwys biliau)

 

cysylltwch â rebecca am fwy o fanylion – [email protected]