Ty 2 ystafell i’w rhentu

Ty 2 ystafell i’w rhentu ar Stafford Road, Grangetown

 

Lleoliad gwych sydd yn agos i ganol dref a’r trennau

 

Addas i ddau ffrind, cwpwl, neu deulu bach.

 

2 stafell ddwbwl dawel

2 lolfa a chegin – ‘open plan’, peiriant golchi a fridge freezer newydd.

Stafell molchi newydd sbon.

Gardd hawdd i’w edrych ar ei hol.

 

£800 y mis (ddim yn cynnwys biliau)

 

Cysylltwch gyda Rhydian ar 07989745579 am fwy o fanylion