Swyddi

Swydd Dros Dro yng Nghaerdydd

Ydych chi’n sy’n siaradwr Cymraeg sy’n chwilio am waith dros dro? Ydych chi am ddefnyddio eich sgiliau iaith (ar lafar neu ysgrifenedig) wrth ennill cyflog? Ydych chi rhwng swyddi, wedi bod yn chwilio am swydd neu wedi gadael neu ar fin gadael addysg llawn amser a cyn chwilio am waith cyflym? Mae gan Swyddle swyddi dro dros yn unionsyth yn ardal Caerdydd (5 mis). Wele’r linc isod am fwy o fanylion. Cysylltwch ar 029 2030 2182 neu [email protected] ar fyrder.

https://www.swyddle.cymru/vacancies/vacancy/cynghorwyr-gwasanaethau-cwsmer?lang=cymraeg