Swyddi

Mae nifer o swyddi Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg Hanfodol​ gradd 4 parhaol ar gael yn adran C2C Cyngor Caerdydd. Mae’r manylion ar wefan y Cyngor ar hyn o bryd.

Gall C2C hefyd gynnig gwaith dros dro i siaradwyr Cymraeg trwy Caerdydd ar Waith.  Os hoffai unrhyw un gael sgwrs anffurfiol neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mel Waith [email protected]