Swyddi

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (Cymraeg yn hanfodol)

RS50215388

Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £18,319 – £20,541

Dyddiad Cau: 16/05/2019

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Swyddi-a-hyfforddiant/Pages/default.aspx

 

Athro Arbenigol (Cymraeg Hanfodol)

ED50049492

Categori Swydd: Addysg – Proffesiynol / Cymorth

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes

Graddfa:Prif Raddfa Gyflog a Lwfans AAA (gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad)

Cyflog:£23,720 – £35,008

Dyddiad Cau:08/05/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Athro Arbenigol Cynhwysiant Anabledd a’r Blynyddoedd Cynnar fel rhan o’r Gwasanaeth Addysg a chyda phartneriaid mewn nifer o asiantaethau gwahanol.

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Swyddi-a-hyfforddiant/Pages/default.aspx