Swyddi

Mae Tenovus Cancer Care yn edrych am unigolion eiddgar a brwdfrydig i helpu ni i ddarparu ein rhaglenni a negeseuon atal canser ar draws De Cymru. Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddianus fod yn gyfforddus yn cyflwyno i bobl o bob oedran mewn lleoliadau gwahanol. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio gyda cydweithwyr allweddol a gwirfoddolwyr.

Bydd rhan fwya’r rôl rhwng mis Ebrill a Medi yn gweithio ar y ymgyrch ‘Here Comes the Sun/ Mae’r Haul Yn Dod’, sef yr ymgyrch am ddiogelwch yn yr haul, sy’n cael ei darparu trwy ysgolion Gynradd a Gyfun ac at ddigwyddiadau cymunedol i godi ymwybyddiaeth o ganser y croen a sut i’w atal.

Mae’r rôl yn cynnwys dyletswyddau gweinyddol, casglu a chofnodi data i’w dadansoddi ac i ddarganfod digwyddiadau lleol i rannu’r negeseuon pendodol gyda’r cyhoedd yn gyffredinol.

Bydd yr adnoddau pethnasol a hyfforddiant yn cael eu darparu. Ar gyfer y rôl, mae’n hanfodol bod unrhyw ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg.

Am fwy o fanylion– tenovuscancercare.org.uk/jobs